عادل فردوسی‌پور کار خود را در سال 1372 با روزنامه‌نگاری در روزنامه ابرار ورزشی به سردبیری اردشیر لارودی آغاز کرد. عادل در آن زمان، دانشجوی سال سوم کارشناسی بودو در بخش ترجمه صفحه فوتبال خارجی کار می‌کرد. عادل پس از قبولی در آزمون گزارشگری صدا و سیما، کمی از…