احسان روزبهانی بهترین بوکسور ایرانی است. که در حال حاضر کاپیتان تیم ملی ملی بوکس ایران است. بوکس یک ورزش رزمی نیست. بوکس ورزشی است که در آن دو نفر با ضربات مشت در دونوع ابتدایی و حرفه‌ای با یکدیگر مبارزه می‌کنند. بیوگرافی احسان روزبهانی…