پرستو صالحی بازیگر 40 ساله ایرانی در زیر آسمان شهر ساخته مهران غفوریان شناخته شد و پس از آن موفقیتی در بازیگری نداشت اما زندگی اش همۀ وقت با حاشیه همراه بوده است. وی دانشجوی انصرافی رشته نمایش می‌باشد. فعالیت خود را با نمایش شروع کرد. اکنون در کنار…