نازنین همدانی پور یکی از افراد معروف اینستاگرام می‌باشد. او یک رقصنده است و با کلیپ‌های رقصش شناخته شده او دوست دختر پدرام مختاری است که او هم از شاخ‌های مجازی می‌باشد. زندگی نازنین همدانی‌پور او از دوستان نیلی افشار و همسر سابق پدرام مختاری…